nájdeš nás na

EKOM akadémia - servisné školenia

02.08.2016   EKOM LIFE, OZNAMY, SK, VYROBKY
  
  
Technické konzultácie na dennej báze pomáhajú našim partnerom zlepšovať ich nadobudnuté vedomosti. Ale skutočné plnohodnotné informácie o našich výrobkoch dostávajú naši partneri na každoročných servisných školeniach, ktoré trvajú zväčša jeden deň. Naši produktoví manažéri, ktorí vykonávajú tieto školenia, oboznámia účastníkov so základnými pojmami spojenými s funkciou bezolejových kompresorov. Po teoretickej časti nasledujú praktické ukážky a riešenie modelových situácií. Servisné školenia sú organizované ako v priestoroch firmy Ekom, tak i v sídlach našich partnerov po celom svete.
Od začiatku roku 2016 sme už preškolili 305 servisných technikov, pričom servisné školenia boli prevažne vykonávané v zahraničí. Medzi prvými tohoročnými školeniami, boli školenia v Dubaji, nasledovalo niekoľko školení v Rusku, Thajsku, Indonézii, Rumunsku, Českej republike, Francúzsku, Iráne a Indii. Ďalšie školenie, tentokrát pre partnerov z Latinskej Ameriky, je na pláne koncom augusta v Miami na Floride.
Nosným motívom týchto školení je fráza "učíme sa spoločne", nakoľko práve tieto školenia sú vynikajúcim zdrojom na získanie spätnej väzby od zákazníka.

Fotogaléria

Najbližšie udalosti Všetky udalosti